Наставник - Владан Павловић

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Назад


Име наставника : Владан
Средње име наставника :
Презиме наставника : Павловић
Место рођења :
И-мејл : vladan.pavlovic@pr.ac.rs
   
   


Факултет : ЕКО
Звање : Редовни професор
Ужа научна област : Рачуноводство и ревизијаОрганизациона јединица Факултет
Катедра за рачуноводство и пословне финансије ЕКО