Наставник - Јасна Парлић-Божовић

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Назад


Име наставника : Јасна
Средње име наставника : Љ.
Презиме наставника : Парлић-Божовић
Место рођења : Косовска Митровица
И-мејл : jasna.parlic.bozovic@pr.ac.rs
   
   


Факултет : ФИЛ
Звање : Редовни професор
Ужа научна област : Педагогија, теорија наставе и методика васпитно-образовног радаОрганизациона јединица Факултет
Катедра за педагогију ФИЛ