Наставник - Небојша Стошић

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Назад


Име наставника : Небојша
Средње име наставника :
Презиме наставника : Стошић
Место рођења : Приштина
И-мејл : nebojsa.stosic@pr.ac.rs
   
   


Факултет : ЕКО
Звање : Редовни професор
Ужа научна област : Тржишна анализа и ценеОрганизациона јединица Факултет
Катедра за рачуноводство и пословне финансије ЕКО