Наставник - Олга Јовић

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Назад


Име наставника : Олга
Средње име наставника :
Презиме наставника : Јовић
Место рођења : Приштина
И-мејл : olga.jovic@pr.ac.rs
   
   


Факултет : ПРА
Звање : Ванредни професор
Ужа научна област : Грађанско правнаОрганизациона јединица Факултет
Катедра за кривично-правне науке ПРА