Наставник - Ваит Ибро

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Назад


Име наставника : Ваит
Средње име наставника :
Презиме наставника : Ибро
Место рођења : Глобочица
И-мејл : vait.ibro@gmail.com
   
   


Факултет : УчФ
Звање : Ванредни професор
Ужа научна област : МатематикаОрганизациона јединица Факултет
Катедра за природно - математичке науке УчФ